DE | FR | NL

JAFRA - PRIVACYBELEID

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens
 
De bescherming van jouw gegevens is onze zorg

Het doet ons veel plezier dat je belangstelling hebt voor ons bedrijf en onze producten en we willen graag dat je je bij een bezoek aan onze internetsite ook veilig voelt als het gaat om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens, want wij nemen de bescherming van jouw persoonlijke gegevens serieus. Het is voor ons vanzelfsprekend om de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens in acht te nemen. Wij willen graag dat je weet welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze diensten. Je moet je ervan bewust zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacybeleid te respecteren.
 
1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die voor u persoonlijk identificeerbaar zijn, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.
(2) De krachtens artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR) verwerkingsverantwoordelijke is JAFRA Cosmetics GmbH & Co. KG, Leonrodstr. 52, 80636 München, E-mail: info@jafra.de. (zie ons impressum).
U kunt contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via Datenschutz@jafra.de of via ons postadres ter attentie van "Der Datenschutzbeauftragte".
(3) Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier, dan zullen de gegevens die u ons verstrekt (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Wij wissen de gegevens die in dit verband worden verkregen nadat de opslag ervan niet langer nodig is, of we beperken de verwerking indien er sprake is van wettelijke bewaarplichten.
(4) Indien wij voor individuele functies van ons aanbod gebruik maken van door ons gecontracteerde providers of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u als hieronder gedetailleerd over de respectievelijke procedures. Daarbij noemen we ook de vastgelegde criteria voor de opslagduur.

 

2. Uw rechten

 

(1) U hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op correctie of verwijdering,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht van verzet tegen de verwerking,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

(2) U hebt bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss),
91522 Ansbach, Bondsrepubliek Duitsland
Telefoon: 0049 (0) 981 53 1300,
Telefax:  0049 (0) 981 53 98 1300,
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

 

3. Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

 

(1) Wanneer u de website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins geen informatie verschaft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, eerste zin, letter f GDPR):

 • IP-adres
 • datum en tijd van de aanvraag
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het opgevraagde (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • telkens verzonden hoeveelheid gegevens
 • website waar de aanvraag vandaan komt
 • browser
 • besturingssysteem en de interface ervan,
 • taal en versie van de browsersoftware.

 

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden er bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestandjes die in de browser die u gebruikt op uw harde schijf worden opgeslagen en waardoor er bepaalde informatie naar de instantie wordt gestuurd die de cookie plaatst (in dit geval naar ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer installeren. Ze dienen enkel om het internetaanbod als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.
(3) Cookies

 

4. Verdere functies en aanbiedingen van onze website

 

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u daarin geïnteresseerd bent. Daarbij moet u in de regel nog verdere persoonsgegevens verstrekken, die wij gebruiken om de betreffende service te verlenen en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.
(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en gemachtigd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.
(3) Verder kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden als deelnames aan acties, spelletjes of prijsvragen, het sluiten van overeenkomsten of soortgelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Nadere informatie hierover ontvangt u bij het aangeven van uw persoonsgegevens of hieronder in de beschrijving van het aanbod.
(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod op de hoogte stellen van de gevolgen van deze omstandigheid.

 

5. Verzet tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

 

(1) Indien u een toestemming voor het verwerken van uw gegevens hebt verleend, kunt u deze te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping is van invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u die jegens ons hebt uitgesproken.
(2) Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking met name niet nodig is ter nakoming van een overeenkomst met u, wat door ons telkens bij de erop volgende beschrijving van de functies wordt aangegeven. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar verzoeken wij aan te geven om welke redenen wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd dienen te verwerken. In het geval dat uw bezwaar gegrond is, zullen wij de situatie onderzoeken en hetzij de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, dan wel u informeren over de voor ons dwingende beschermingswaardige redenen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.
(3) Vanzelfsprekend kunt u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse te allen tijde bezwaar maken. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:
JAFRA Cosmetics International B.V.
Postbus 2197
6802 CD Arnhem
Geograaf 30
6921 EW Duiven
Tel +31 - (0)20-708 28 20
Fax +31 - (0)20-708 28 21
E-Mail: info@jafra.nl

 

© 2022 JAFRA