ROYAL BEAUTIES

Wil je graag meer weten over de wereld van JAFRA ROYAL? Als lid van ROYAL Beauties informeren we je over de laatste beautytrends, productnieuwtjes en veel andere spannende nieuwtjes rondom JAFRA ROYAL. Meld je nu aan voor de JAFRA ROYAL News!

De velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

E-mailadres*:
PC*:
Voornaam*:
Telefoonnummer:
Land*:
 

Je gegevens worden door ons alleen gebruikt om je in contact te brengen met een JAFRA-Consulent bij jou in de buurt. Daarna worden je gegevens uit ons systeem verwijderd. Je ontvangt geen verdere e-mail zoals Newsletters van ons, tenzij je je hierboven expliciet voor de ROYAL News hebt aangemeld.

Wij maken er uitdrukkelijk op attent dat in het kader van dit evenement beeld- en geluidsmateriaal in de vorm van foto’s en video-opnamen door ons of in opdracht van ons werkende derden worden gemaakt. De opnamen zijn bedoeld om zowel het evenement zelf als de deelname van individuele personen te documenteren, om erover te berichten op onze homepage, in drukwerk en/of op onze social media kanalen.
Wij gaan ervan uit dat de deelnemers aan het evenement geen tegenstrijdige belangen hebben die publicatie in de weg staan en de productie en de publicatie van de opnamen voor communicatiedoeleinden, ook in de sociale media, zijn toegestaan.
Bij foto’s waarbij de focus op individuele personen ligt, hebben die deelnemers te allen tijde het recht en de mogelijkheid om de fotograaf of videograaf erop te wijzen dat ze niet willen dat er opnamen van ze worden gemaakt. Mocht dit niet mogelijk zijn of niet in acht worden genomen, dan zullen wij zodra wij hierover worden geïnformeerd alsnog een publicatie verhinderen.
Verwerkingsverantwoordelijke is vlg. art. 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-GDPR): JAFRA Cosmetics GmbH & Co. KG, Leonrodstr. 52, 80636 München, 089/149 930, info@jafra.de
Voor vragen over de verwerking van hun persoonlijke gegevens staat onze Functionaris voor Gegevensbescherming via het e-mailadres datenschutz@jafra.de of via het postadres met de toevoeging „der Datenschutzbeauftragte“ ter beschikking van de deelnemers .
De deelnemers hebben het recht op informatie krachtens artikel 15 GDPR, het recht op correctie krachtens artikel 16 GDPR, het recht op verwijdering krachtens artikel 17 GDPR, het recht op beperking van de verwerking krachtens artikel 18 GDPR en het recht op gegevensoverdraagbaarheid krachtens artikel 20 GDPR. Bij het recht op informatie en bij het recht op verwijdering gelden de beperkingen volgens §§ 34 en 35 van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG). Daarnaast is er het recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming (artikel 77 GDPR samen met artikel 19 BDSG).
Recht op verzet (art. 21 GDPR)
De deelnemers hebben het recht om, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, letter f GDPR (verwerking van gegevens op basis van een belangenafweging) plaatsvindt.
Als een deelnemer bezwaar maakt, worden diens persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij er dwingende beschermenswaardige redenen voor de verwerking worden aangetoond, die zwaarder wegen dan zijn belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om wettige aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.